Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246

Путни налози ЈЗУ Дом здравља Мојковац

У складу са Законом о финансирању политичких партија и изборних кампања, а у циљу јачања транспарентности и одговорности приликом употребе јавних ресурса у току изборне кампање, сви државни органи, орглцани државне управе, органи локалне самоуправе, органи локалне управе, јавна предузећа, јавне установе, државни фондови и привредна друштва чији је оснивач и/или већински или дјелимични власник […]