Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246

Закони и поѕаконска акта

Закон о здравственој заштити Закон о здравственом осигурању Закон о правима пацијената Закон о јавним набавкама Модел организације примарне здравствене заштите Правилник о начину остваривања права на привремену спријеченост за рад Правилник о индикацијама и начину коришћења медицинске рехабилитације у здравственим установама које обављају специјализовану медицинску рехабилитацију Правилник о садржају акта и обрасцима за спровођење […]

Интерна акта установе

План интегритета септембар 2018. Статут ЈЗУ Дом здравља „Бошко Дедејић“ Мојковац Сагласност на статут ЈЗУ Дом здравља ˝Бошко Дедејић˝ Мојковац Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Етички кодекс Правилник за спровођење набавке мале вриједности Дома здравља Мојковац Правилник о спровођењу хитних набавки Дома здравља Мојковац План управљања медицинским отпадом План интегритета из 2016 […]

Библиотека

На овој страници можете наћи законе и поѕаконска акта из области здравствене заштите, интерна акта установе и корисне брошуре у вези здравља и здравих стилова живота.