Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246

Донације

Под донацијом подразумијева се поступак уступања и преузимања предмета донације без накнаде у циљу улагања у добра у општој употреби и обављање дјелатности од јавног интереса. Спонзорство представља уступање и преузимање услуге у циљу промоције спонзора, а ради обављања дјелатности од јавног интереса. Основни принципи који су неопходни за остваривање права на донацију и спонзорство […]