Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246

На дан 31.12.2018. године

   Економска класификација обавеза  Извјештај о новчаним токовима  Извјештај о неизмиреним обавезама – Образац  Преглед обавеза према добављачима

На дан 30.09.2018. године

  Извјештај о новчаним токовима Извјештај о неизмиреним обавезама  – Образац Преглед обавеза према добављачима

На дан 30.06.2018. године

  Извјештај о новчаним токовима Извјештај о неизмиреним обавезама – Образац Преглед обавеза према добављачима

На дан 31.03.2018. године

     Извјештај о новчаним токовима  Извјештај о неизмиреним обавезама – Образац  Преглед обавеза према добављачима