Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246

На дан 31.03.2019. године

Извештај о новчаним токовима Извештај о неизмиреним обавезама Преглед обавеза према добављачима

На дан 30.06.2019. године

 Извјештај о новчаним токовима Извјештај о неизмиреним обавезама Преглед обавеза према добављачима

На дан 30.09.2019. године

 Извештај о новчаним токовима Извештај о неизмиреним обавезама Преглед обавеза према добављачима

На дан 31.12.2019. године

Извештај о новчаним токовима Извештај о неизмиреним обавезама Преглед обавеза према добављачима Економска класификација неизмирених обавеза