Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246

На дан 31.12.2020. године

Извештај о новчаним токовима Извештај о неизмиреним обавезама Преглед обавеза према добављачима

На дан 30.09.2020. године

Извештај о новчаним токовима Извештај о неизмиреним обавезама Преглед обавеза према добављачима

На дан 30.06.2020. године

Извештај о новчаним токовима Извештај о неизмиреним обавезама Преглед обавеза према добављачима

На дан 31.03.2020. године

Извештај о новчаним токовима Извештај о неизмиреним обавезама Преглед обавеза према добављачима