Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246

Центар за дијагностику

Лабораторијски техничар у тиму изабраног доктора   Пружају услуге пацијентима изабраног докрора и одговара за рад биохемичару Центра за лабораторијску дијагностику и главној сестри. Обавља пријем пацијената, провјерава валидност упутнице, протоколисање упутница, врши узорковање, означавање и разврставање биолошког материјала. Прави крвне размазе и боји препарате, ради основне биохемијске анализе, стерилизује и одржава хигијену радног мјеста […]