Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246

Центар за превенцију

Популационо савјетовалиште   У популационом савјетовалиштву медицинска сестра пружа услуге корисницима који долазе у Центар за превенцију као и повезаних активности као подршка медицинској њези која се пружа у савјетовалишту. За свој рад одговара носиоцу програма и главној сестри Дома здравља. Медицинска сестра је самостална у свом раду у погледу креирања редовних послова и радних […]