Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246

Технички сервис

Референт за техничко одржавање медицинске и рачунарске опреме   Одржава објекат и врши наѕор над радом медицинске и рачунарске опреме. За свој рад одговара Директору и Главној сестри. Одржава електро и водоводну инсталацију у Дому здравља, врши поправку столарије, врши благовремено пријављивање кварова и друге промјене које се односе на функционисање медицинске и рачунарске опреме. […]