Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246

Заштитник права пацијената

Пејовић Наташа, дипл. правник Контакт тел. 050-472-246, локал 121; 069-494-613  Емаил адреса: jzudzmojkovac@t-com.me Пацијент коме је ускраћено право на здравствену заштиту, односно пацијент који није задовољан пруженом здравственом услугом или поступком здравственог или другог радника здравствене установе може поднијети приговор.