Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246
viber image 20a20 02 29 05 14 30

Центар за дијагностику

Лабораторијски техничар у тиму изабраног доктора

  Пружају услуге пацијентима изабраног докрора и одговара за рад биохемичару Центра за лабораторијску дијагностику и главној сестри. Обавља пријем пацијената, провјерава валидност упутнице, протоколисање упутница, врши узорковање, означавање и разврставање биолошког материјала. Прави крвне размазе и боји препарате, ради основне биохемијске анализе, стерилизује и одржава хигијену радног мјеста и опреме, одређује ДКС, врши хемијски и микроскопски преглед урина, бави се уписивањем и развођењем пристиглих и потрошених реагенаса и хемикалија, води бригу о количинама потрошеног материјала, обавјештава биохемичара о стањима апарата и евентуалном квару, евидентира све врсте услуга које су описане и означене шифрама у Програму здравствене заштите и друге послове у складу са стручном спремом по налогу биохемичара и главне сестре Дома здравља. Тим лабораторијских техничара има пет чланова: Вуковић Велисавка, Томић Снежана, Николета Росић и Бојан Дедејић. Одговорни техничар у Центру за лабораторијску дијагностику је Велисавка Вуковић.

   вибер имаге 20а20 02 29 05 14 30     вибер имаге 2020 02 29 05 д14 30

     лаб.техничар Дедејић Бојан                            лаб.техничар Томић Снежана, Николета Росић

Микробиолошка дијагностика

  Узима биолошки материјал, обиљежава га и уписује у протокол, исписује разводи у протокол и издаје налазе, припрема и израђује храњиве подлоге, боје и реагенсе, врши примарну и секундарну бактериолошку обраду биолошког материјала, вади крв пацијентима и одваја серум за претрагу, припрема нативне и бојене микроскопске препарате, асистира микробиологу при раду, води евиденцију и протокол о раду лабораторије и припрема извјештаје о броју и врсти изолованих микоорганизама, стара се о чистоћи и стерилности и исправности лабораторијске опреме, апаратуре и просторија,  евидентира све врсте услуга које су описане и означене шифрама у Програму здравствене заштите и друге послове у складу са стручном спремом по налогу биохемичара и главне сестре Дома здравља. Лабораторијски техничар у микробиолошкој лабораторији пружа услуге пацијентима Центра за микробиолошку дијагностику . Одговара за свој рад одговорном микробиологу Центра за дијагностику и главној сестри Дома здравља. Послове техничара микробиолошке дијагностике обавља Милисав Вучинић, док је одговорни микробиолог Слободан Наневски и ангажован је два пута седмично.

   вибер имаге 2020 02 29 05 1д4 29

   техничар микробилолошке дијагностике Вучинић Милисав

Радиолоска дијагностика

  У Центру за радиолошку дијагнстику доктор специјалиста радиолог пружа услуге пацијентима који долазе са упутом. За свој рад одговара Директору Дома здравља. Проучава историју болести, поставља анамнезу,  чита и описује снимке, пише и извјештава о прегледу и третману. Спец.радиолог Бојан Медојевић руководи Центром за РТГ дијагностику.

   вибер имаге 2020 02 29 05 1с3 09

    Медојевић др Бојан, рентген техничар Рабреновић Нада

Рентген техничари

  Пружају услуге пацијентима изабраног доктора и помаже у раду специјалисти радиологу. Обавља пријем пацијената, провјерава валидност упутнице, протоколисање упутница, заказивање пацијената, редовно вођење извјештаја, пријављују квар на РТГ апарату, провјера апарата након отклоњеног квара, врши снимање појединих дјелова скелета, лобање, лица и др., локализација страног тијела, снимање ждријела и гркљана, снимање урогениталног тракта, мамографија, нативни снимак абдомена. евидентира све врсте услуга које су описане и означене шифрама у Програму здравствене заштите и друге послове у складу са стручном спремом по налогу биохемичара и главне сестре Дома здравља. Нада Рабреновић и Драгица-Лала Раденовић су рентген техничари у тиму за радиолошку дијагностику.

 

Оставите одговор