Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246
viber image 2020 03 01 21 09 02s

Центар за ментално здравље

  У Центру за ментално здравље доктор психијатар пружа услуге пацијентима који долазе са упутом изабраног доктора и спроводи Владину стратегију унапређења менталног здравља. Доктор обавља психијатријске прве и поновне прегледе, врши психотерапију( са употребом класичних и специјалних техника), едукује грађане, обавља индивидуални и групни рад са зависницима, обавља групни рад укључујући и радну терапију, реализује програме које кандидује Центар за ментално здравље, евидентира све врсте услуга које су описане и означене  шифрама у Програму здравствене заштите и друге послове у складу са стручном спремом.

  У Центру за ментално здравље услуге пружају др Властимир Струњаш, специјалиста неуропсихијатар и медицинска сестра Драгица Струњаш.

   вибер имаге 2020 03 01 21 09 02с

    Струњаш др Властимир

Медицинска сестра за рад са психијатром

  У центру за ментално здравље са доктором у тиму ради и медицинска сестра која пружа услуге пацијентима који долазе у Центар за ментално здравље као и повезане активности као подршка медицинској њези коју пружа психијатар. Подршка и припрема пацијента за преглед, хумани поступак према кориснику услуга у центру и његовој породици, учествује у вођењу групне и радне терапије у тиму, организовање радно-окупационих програма, успостављање раног контакта са породицом болесника, те члановима његове радне и социјалне средине, води прописану медицинску документацију, одржава медицинску опрему, професионално се усавршавају, воде прописане евиденције, ефикасно проналазе податке, чувају опрему, залихе љекова, канцеларијски материјал, одговарају на захтјеве пацијената телефонским путем, припремају извјештаје за Дом здравља, Фонд за здравствено осигурање по инструкцијама доктора, обављају друге послове у складу са стручном спремом по налогу изабраног доктора.

   вибер имаге 2020 03 01 2д1 09 01

   мед.сестра Драгица Струњаш

Оставите одговор