Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246
viber image 2020 03 07 22 47 20

Центар за превенцију

Популационо савјетовалиште

  У популационом савјетовалиштву медицинска сестра пружа услуге корисницима који долазе у Центар за превенцију као и повезаних активности као подршка медицинској њези која се пружа у савјетовалишту. За свој рад одговара носиоцу програма и главној сестри Дома здравља. Медицинска сестра је самостална у свом раду у погледу креирања редовних послова и радних задатака у оквиру своје стручне спреме да самостално доноси одлуке и извршава задатке. Она предузима све радње предвиђене прихваћеним програмом, одржавање медицинске евиденције, ефикасно чување и проналажење медицинске документације, сва евиденција, извјештаји и коресподенција треба да буду доступни тиму који реализује програм и другим здравственим радницима по потреби, чувају опрему, залихе љекова, канцеларисјки материјал, одговарају на захтјеве пацијената телефонским путем, припремају извјештаје за Дом здравља, Фонд за здравствено осигурање по инструкцијама доктора, обављају друге послове у складу са стручном спремом по налогу изабраног доктора. На овим пословима ангажована је висока медицинска сестра Милена Томовић

   вибер имаге 2020 03 07 22 47 20

   висока мед.сестра Милена Томовић

Савјетовалиште за младе

  У савјетовалиштву за младе медицинска сестра пружа услуге корисницима који долазе у Центар за превенцију као и повезаних активности као подршка медицинској њези која се пружа у савјетовалишту. За свој рад одговара носиоцу програма и главној сестри Дома здравља. Медицинска сестра је самостална у свом раду у погледу креирања редовних послова и радних задатака у оквиру своје стручне спреме да самостално доноси одлуке и извршава задатке. Она предузима све радње предвиђене прихваћеним програмом, одржавање медицинске евиденције, ефикасно чување и проналажење медицинске документације, сва евиденција, извјештаји и коресподенција треба да буду доступни тиму који реализује програм и другим здравственим радницима по потреби, чувају опрему, залихе љекова, канцеларисјки материјал, одговарају на захтјеве пацијената телефонским путем, припремају извјештаје за Дом здравља, Фонд за здравствено осигурање по инструкцијама доктора, обављају друге послове у складу са стручном спремом по налогу изабраног доктора. На овим пословима ангажована је медицинска сестра Валентина Дамјановић

   вибер имаге 2020 03 01 21 09 01

   мед.сестра Валентина Дамјановић

Савјетовалиште за репродуктивно здравље

  У савјетовалиштву за репродуктивно здравље медицинска сестра пружа услуге корисницима који долазе у Центар за превенцију као и повезаних активности као подршка медицинској њези која се пружа у савјетовалишту. З свој рад одговара нсоиоцу програма и главној сестри Дома здравља. Медицнска сестра је самостална у свом раду у погледу креирања редовних послова и радних задатака у оквиру своје стручне спреме да самостално доноси одлуке и извршава задатке. Она предузима све радње предвиђене прихваћеним програмом, одржавање медицинске евиденције, ефикасно чување и проналажење медицинске документације, сва евиденција, извјештаји и коресподенција треба да буду доступни тиму који реализује програм и другим здравственим радницима по потреби, чувају опрему, залихе љекова, канцеларисјки материјал, одговарају на захтјеве пацијената телефонским путем, припремају извјештаје за Дом здравља, Фонд за здравствено осигурање по инструкцијама доктора, обављају друге послове у складу са стручном спремом по налогу изабраног доктора. На овим пословима ангажована је медицинска сестра Андријана Љујић.

Оставите одговор