Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246
pdf

Донације

Под донацијом подразумијева се поступак уступања и преузимања предмета донације без накнаде у циљу улагања у добра у општој употреби и обављање дјелатности од јавног интереса.

Спонзорство представља уступање и преузимање услуге у циљу промоције спонзора, а ради обављања дјелатности од јавног интереса.

Основни принципи који су неопходни за остваривање права на донацију и спонзорство здравственим установама су:

  • максималне користи за примаоца,
  • уважавања потреба примаоца,
  • поштовања квалитета и стандарда,
  • ефикасности у комуникацији између донатора и примаоца донације и спонзорства.

МИнистарство здравља је прописало упуства којима се поштујући горе наведене принципе врши донирање љекова, медицинске и канцеларијске опреме, медицинских средстава, возила, грађевинских радова и другог:

У складу са поменутим упутствима ЗУ Дом здравља „Бошко Дедејић“  уз сагласност Министарства здравља сачинила је План донација:

Оставите одговор