Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246
viber image 2021 03 16 11 59 14

Главна сестра

  Главна сестра за свој рад одговара директору Дома здравља. Она помаже директору у спровођењу задатака организационе природе и непосредно усмјерава рад свих организационих цјелина; одговара за квалитет и ефикасност тимова; контролише квалитет и ефикасност медицинских сестара и радника на одржавању објекта. Врши стручни наѕор и даје предлоге за решавање текућих проблема; стара се о благовременом прибављању плана рада; организује рад по смјенама; план кориштења годишњег одмора, евиденција отсутности, боловања; брине се за радну дисциплину; брине се о хигијени, чистоћи и кућном реду у дому здравља; сагледава потребе организационих цјелина у погледу опреме, заштите на раду, инвентара, заштитне и радне одјеће; сачињава предлоге за план на основу реалне потрошње, организује и спроводи годишњи попис; прави извјештаје за потребе дома здравља, води бригу да здравствени радници имају имају правилан однос према болесницима и другим грађанима; организује рад приправника, редовно организује кратке састанке са мед.сестрама и тимовима изабраних љекара; брине се о исправности медицинске опреме, као и о снадбјевености ситним инвентаром и лабораторијским материјалом. Послове Главне сестре Установе обавља Томовић Ранка, висока медицинска сестра.

вибер имаге 2021 03 16 11 59 14

др Милоје Зејак спец. педијатар, Томовић Ранка, висока мед. сестра 

 

Оставите одговор