Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246

Интерна акта – припрема

Важећа акта ЈЗУ Дом здравља „Бошко Дедејић“ Мојковац:

  • Статут
  • Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста
  • Правилник о заштити на раду
  • Правилник о условима и начину коришћења службених возила
  • Правилник за поступање приликом спровођења поступка јавне набавке непосредним споразумом
  • Етички кодекс
  • План управљања медицинским отпадом

 

Оставите одговор