Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246
viber image 2020 03 01 21s 09 04

Изабрани доктор за дјецу

Изабрани доктор за дјецу пружа услуге пацијентима који су га изабрали као свог изабраног доктора као и услуге осигураницима када ради као доктор у замјени или осиграницима који имају право на здравствену заштиту, по конвенцијама, када бораве на територији Црне Горе. За свој рад одговара Директору Дома здравља.  Изабрани доктор спроводи превентивне програме (прев.програме у складу са програмом заштите Фонда за здравствено осигурање, имунизацију у складу са вакциналним календаром за текућу годину, промоцију здравих стилова живота у виду савјетовања родитељима или дјеце, спроводи превенцију хроничних незаразних болести, ради са родитељима и старатељима на остваривању и ширењу праксе доброг и одговорног родитељства, идентификује, пријављује у помаже у бризи око занемарене и злостављане дјеце) И куративне програме који подразумијевају дијагностику, лијечење и рехабилитацију болести и повреда, лијечење у стану болесника, ублажавање бола.

  Изабрани доктор ради у тиму са изабраном сестром која има задатак да пружи његу пацијентима који су регистовани код изабраног доктора са којим је у тиму, као и повезане активности као подршка медицинској њези коју пружа изабрани доктор. Одговара за рад изабраном доктору и главној сестри Дома здравља.Обавља пријем пацијената И њихово надгледање док чекају да их прими изабрани доктор или здравствени радник, дају имунизацију, ињекције или инфузије по налогу изабраног доктора, требују вакцине и чувају исте, припрема и обавља одређене медицинско техничке радње сходно стручној оспособљености, помажу изабраним докторима у хитним случајевима, дају савјете о вјежбању и лијековима, савјетују пацијенте о здравом животу и превенцији болести у домену програма обуке медицинских сестара или под инструкцијама изабраног доктора, професионално се усавршавају, воде прописане евиденције, ефикасно проналазе податке, чувају опрему, залихе љекова, канцеларијски материјал, одговарају на захтјеве пацијената телефонским путем, припремају извјештаје за Дом здравља, Фонд за здравствено осигурање по инструкцијама доктора, обављају друге послове у складу са стручном спремом по налогу изабраног доктора.

 

  • Зејак др Милоје, мед. сестра Аџић Љиљана, мед. сестра у ињекционом Томовић Славка

   вибер имаге 2020 03 01 21с 09 04

   Зејак др Милоје 

   вибер имаге 2020 03 0с1 21 09 03

   мед.сестраТомовић Славка

Оставите одговор