Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246
DSC 3138

Јединица за патронажу

  Патронажна сестра –техничар пружају услуге  корисницима који иамју право на патронажну посјету и по налогу изабраног доктора, као и повезаних активнисту као подршка медицинксој њези коју пружа изабрани доктор. За свој рад одговара главној сестри Дома здравља. Патронажа сестра-техничар проучава и упознаје теренско подручје, изводи стручне и техничке припреме за теренски рад, сагледава здравствено-социјално стање, услове и потребе појединца, породице и заједнице, сагледавање потреба о патронажној здравственој нејзи појединаца, породице и заједнице. Извођење патронажне здравствене укључује и његу болесника у стану болесника односно свих врста и сложености здравствене његе у стану болесника. Извођење медицинско техничких поступака у стану болесника , а по налогу изабраног доктора, њега бабињаре, збрињавање новорођенчета, здравствено васпитни рад са породиљама, патронажна посјета код хроничних болесника и особа са инвалидитетом, извођење индивидулане и групне здравствене његе, документовање патронажне здравствене његе,  одржавање медицинске евиденције, ефикасно чување и проналажење медицинске документације, сва евиденција, извјештаји и коресподенција треба да буду доступни тиму који реализује програм и другим здравственим радницима по потреби, чувају опрему, залихе љекова, канцеларисјки материјал, одговарају на захтјеве пацијената телефонским путем, припремају извјештаје за Дом здравља, Фонд за здравствено осигурање по инструкцијама доктора, обављају друге послове у складу са стручном спремом по налогу изабраног доктора. 

Медицински техничари у јединици за патронажу су Јовановић Никола, Ашанин Предраг,Пандурица Весна, Шћепановић Анита, Томовић Слађана. Главни техничар у једници за патронажу је Никола Јовановић.

   ДСЦ 3138

     Шћепановић Анита

Оставите одговор