Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246

Књиговођа основних средстава

  Води послове књижења основних средстава, материјалног књиговодства, ситног инвентара, фактурисање и ликвидатуру. За свој рад одговоран је шефу службе и Директору Установе. Врши књижење свих улазних фактура; води картице основних средстава и ситног инвентара. Израђује редовне финансијске извјештаје о извршеним трошковима. По потреби врши усклађивање са финансијским књиговодством. Врши и друге послове који по  својој природи а које ми додијели шеф службе или Директор. Врши послове фактуристе за услуге које обавља Установа из своје дјелатности. Обавља све послове неопходне за тачно, потпуно и правилно вођење послова фактурисања. Врши ликвидацију излазних фактура уз преглед документације. Врши ликвидацију излазних фактура.  На овим пословима у Дому здравља ангажован је Владимир Јовановић.

Оставите одговор