Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246

Обрачунски радник, благајник

  Води пословање благајне и обрачун зарада. За свој рад одговара шефу службе и Директору Установе. Врши послове обрачуна и исплате зараде радника и о томе води потребне евиденције. Строго води рачуна о благовременом прикупљању документације за обрачун зарада. Води евиденцију о рекламацији на обрачунате и исплаћене личне дохотке. Врши исплату и обраду дневница за службена путовања, путних трошкова и других накнада по одлукама надлежних органа. Обавља и друге послове у вези са обрачуном зарада, других исплата које му дореди шеф службе и Директор. Обавезан је да прати и примјењује законске прописе из домена своје струке . Посао благајника у Дому здравља Мојковац обавља Рајна Томовић.

Оставите одговор