Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246

Референт за пријем и отпрему поште

  За свој рад одговара Директору Установе. Прима, предаје и потврђује пријем поште и исту распоређује по организационим јединицама. Ставља штамбиљ и печат на сигнализирану пошту и одређена писана акта  исто заводи у дјеловодни протокол, а ријешена акта одлаже у архиву. Уписује пошту у доставне и интерне књиге. Стара се о сређивању и чувању документације. Обавља и друге послове у оквиру службе у сарадњи са референтом заштите на раду, осигурањем имовине и лица и референтом за рад и радне односе. Врши и друге административне послове везане за рад архиве по задужењу Директора. На овим пословима у Дому здравља запослена је Марина Кекер.

Прев Пост

Оставите одговор