Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246

Шеф службе за финансијско-економске послове

  Руководи цјелокупним финансијским пословањем. Стара се да се у економско финансијком пословању примјењују економско-финансијски прописи; брине се да служба за економско финансијке послове у потпуности испуњава своје задатке. Анализира и прати кретање трошкова; кретање обртних средстава и материјалних залиха као и структуру личних доходака. Даје предлоге за плаћање приоритетним добављачима; израђује периодичне извјештаје и завршне рачуне, стара се о њиховој тачности и ажурности; руководи цјелокупним радом рачуноводства и строго води рачуна да се све прописане евиденције воде ажурно и тачно. Води рачуна да се у књиговодству пословне промјене региструју искључиво на темељу уредно ликвидиране документације, као и да књижења буду валидна и тачна, врши сва потребна контирања у књиговодству. На пословима шефа службе за економско-финансијске послове запослена је Дедејић Ивана, магистар економије.

Оставите одговор