Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246

Секретар за правне и кадровске послове

Секретар за правне и кадровске послове одговоран је за организовање и вођење послова правне службе и помаже Директору у пословању из свог домена. За свој рад одговоран је Директору Установе. Стара се и одговоран је за законитост, благовремено и правилно извршавање послова из програма рада службе и о томе информише директора. Организује и руководи радом службе, врши подјелу радних задатака и даје инструкције за њихово извршавање када је то потребно. Даје стручна мишљења по правним питањима.Заступа по овлашћењу Директора Установе пред судовима и другим органима. Присуствује сједницама Одбора директора ради давања тумачења из домена из своје струке.Обавезан је да прати и примјењује законске прописе из домена своје струке и познаје рад на рачунару. Секретар за правне и кадровске послове у Дому здравља је дипломирани правник Наташа Пејовић.
 
У складу са Законом о јавним набавкама Наташа Пејовић је ангажована и обавља послове Службеника за јавне набавке, као и послове Заштитника права пацијената.
 

Оставите одговор