Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246
viber image 2020 03 07 22 55 50

Стационар са породилиштем

Доктор на стационару

    Доктор на стационару пружа услуге на стационару. За свој рад и рад сестара одговара Директору Дома здравља.Доктор на стационару прима пацијенте по упутницама, врши прегледе, одређује терапију, даје упуства сестрама о давању терапије и начин праћења пацијената, даје налоге за додатне претраге и налазе и дефинитивно дијагностиковање, по потреби упућује пацијента на виши ниво здравствене заштите, води историје болести, издаје отпусну листу, даје упуства пацијенту о постболничком третману, контроли и др, ради у амбуланти, ради у амбуланти по распореду на консултантским прегледима по упутима изабраних доктора. Ради послове и овлашћења обавља у складу са законом, поѕаконским актима, споразумима, уговорима.

    Др Слађана Ћорић, специјалиста интерне медицине пружа услуге доктора на стационару.

 Медицинска сестра на стационару 

    Медицинска сестра на стационару пружа услуге на стационару. За свој рад одговара доктору на стационару и Главној сестри Дома здравља. Сестра на стационару обавља пријем пацијената упућених на стационарно лијечење, отвара историју болести, температурне листе, припрема инструменте и спроводи медицинско техничке радње за преглед пацијената примљених на одјељење, обавјештава доктора о свим неповолњим симптомима, проблемима и догађајима везане за лијечење пацијената, дијели терапију по налогу изабраног доктора, води медицинску евиденцију и документацију ручно или компјутерски, чува податке и проналази их, чува опрему и потрошну робу, води задужење и раздужење љекова, прима захтјеве пацијената и одговара на исте, прима накнаде за услуге партиципације, прима извјештаје за Дом здравља, Министарство, Фонд и друге субјекте, помаже у обуци приправника, сарађује са изабраним докторима, центрима, јединицима и осталим службама.

     Медицинске сестре на стационару су: Јелена Вуковић, Драгана Станић, Весна Пандурица, Деса Радовић и Даринка Сошић.
   вибер имаге 2020 03 07 22 55 50
   мед.сестра Јелена вуковић

 Референт за обезбјеђивање љекова и санитетског материјала 

  Обавља послове континуираног снабдијевања љековима Дома здравља. За свој рад одговара Директору и Главној сестри. Саставља листе наруџби и љекова од познатог добављача, прима љекове и складишти их на прописан начин, врши унос приспјелих љекова и средстава у складиште, врши дистрибуцију љекова и средства по требовањима примљених од изабраних љекова, патронаже, стационара, лабораторије, центара за подршку, ..саставља извјештаје о отрошњи љекова и медицинских средстава, води рачуна о истеку рока важности љекова, подноси информације о евентуалним проблемима у снабдијевању љековима и медицинским средствима, доставља извјештаје о потрошњи љекова по јединицама потрошње, предлаже мјереза квалитетнију дистрибуцију љекова и медицинским средствима.

   На овим пословима у Дому здравља ангажована је Љиљана Цаковић.

 Куварица на стационару 

  Обавља послове спремања и сервисирања хране за болеснике. За свој рда одговара Директору и Главној сестри. Задужује намирнице за спремање хране, припрема храну по јеловнику, дијели храну, пере суђе , води рачуна о средствима рада, одржава хигијену у кухињи. 

   На овим пословима у Дому здравља ангажована је Радојка Дробњак и Милена Крговић.
   вибер имаге 2020 03 07 22 55 51
   куварица Рада Дробњак

 Радница за рад у вешерају 

  Врши послове прања постељине и радне одјеће. За свој рад одговара Директору и Главној сестри. Пере и пегла псотељину и униформе запослених, одржава хигијену у вешерају.

   На овим пословима у Дому здравља Мојковац ангажована је Миленка Медојевић. 
   вибер имаге 2020 03 07 22 55 55
   радница у вешераји Љиља Медојевић

 Хигијеничарка на стационару

  Одражава хигјену простора за који је задужена, чисти инвентар и опрему за који је задужена. 

  На овим пословима у Дому здравља Мојковац ангажована је Шћекић Јованка.

Оставите одговор