Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246

Технички сервис

Референт за техничко одржавање медицинске и рачунарске опреме

  Одржава објекат и врши наѕор над радом медицинске и рачунарске опреме. За свој рад одговара Директору и Главној сестри. Одржава електро и водоводну инсталацију у Дому здравља, врши поправку столарије, врши благовремено пријављивање кварова и друге промјене које се односе на функционисање медицинске и рачунарске опреме. Подноси извјештај о свом раду Главној сестри установе.

  На овим пословима у Дому здравља Мојковац запослен је Велимир Делевић

Хигијеничарка

  Одржава хигијену простора за који је задужена. За свој рад одговара Директору и Главној сестри. Чисти простор за који је задужена, чисти инвентар и опрему, ради и друге послове везане за одржавање хигијене по налогу директора  и главне сестре.

   На овим пословима у Дому здравља ангажоване су Слободанка Пејовић, Пурић Радмила и Росић Радојка.

Оставите одговор