Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246

Закони и поѕаконска акта

пдфЗакон о здравственој заштити

пдфЗакон о здравственом осигурању

пдфЗакон о правима пацијената

пдфЗакон о јавним набавкама

пдфМодел организације примарне здравствене заштите

пдфПравилник о начину остваривања права на привремену спријеченост за рад

пдфПравилник о индикацијама и начину коришћења медицинске рехабилитације у здравственим установама које обављају специјализовану медицинску рехабилитацију

пдфПравилник о садржају акта и обрасцима за спровођење набавки мале вриједности

пдфПравилник о садржају акта и обрасцима за спровођење хитних набавки

пдфУпутство о начину евидентирања донација и спонзорстава за љекове и медицинска средства

пдфУпутство о пријему и начину евидентирања донације и спонзорства опреме у јавном здравственом систему

пдфУпутство о пријему и начину евидентирања донације и спонзорства грађевинско занатских радова, возила, канцеларијске и друге опреме за јавне здравствене установе

пдфУпутство о раду асертивних тимова

 

Оставите одговор