Мессаге Ицон
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Пхоне Ицон
Telefon
+382 (0)50 472 246

Заштитник права пацијената

Пејовић Наташа, дипл. правник

Контакт тел. 050-472-246, локал 121; 069-494-613 

Емаил адреса: jzudzmojkovac@t-com.me

Пацијент коме је ускраћено право на здравствену заштиту, односно пацијент који није задовољан пруженом здравственом услугом или поступком здравственог или другог радника здравствене установе може поднијети приговор.

По приговору пацијента заштитник права пацијената одмах, а најкасније у року о три дана од дана подношења приговора утврђује све околности и битне чињенице у вези са наводима изнијетим у приговору и о томе обавјештава подносиоца приговора.

Приговори у усменој или писменој форми због ускраћеног права на здравствену заштиту, могу се поднијети сваког радног дана.
Радно вријеме 07-15х

Оставите одговор